Usługi

 
Kompleksowa obsługa prawna przewoźników z całej Polski

1. Rozliczanie i analiza czasu pracy kierowców

 • pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców
 • ewidencjonowanie wykresówek z tachografów analogowych
 • pełna analiza zapisów z wykresówek oraz danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowców z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w porze nocnej oraz w niedzielę i święta
 • stałe nadzorowanie czasu pracy kierowców w celu całkowitego wyeliminowania naruszeń
 • Ewidencja czasu pracy jest wykonywana z wykorzystaniem programu 4Trans (Tachoscan) – jedyny  najlepszy program do pełnej analizy czasu pracy kierowców stosowany przez większość służb kontrolnych w Polsce i w UE.

2. Przygotowanie do kontroli w przedsiębiorstwie

 • przygotowanie dokumentacji dla organów kontrolnych ITD oraz PIP
 • reprezentowanie przedsiębiorcy podczas czynności kontrolnych
 • wdrożenie i stosowanie właściwych procedur chroniących przedsiębiorcę przed sankcjami ze strony organów kontrolnych

3. Doradztwo w zakresie transportu drogowego

 • doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

4. Organizowanie zastępstwa procesowego – reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądami oraz organami kontrolnymi.

5. Organizowanie pomocy prawnej dla przedsiębiorcy lub jego kierowców z całego zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • sporządzanie odwołań do sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do NSA
 • sprawy pracownicze, sprawy karne, o wykroczenia i dotyczące kar administracyjnych

6. Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych

7. Szkolenia dla przewoźników i kierowców z dowolnej tematyki dotyczącej transportu drogowego:

 • czas pracy kierowców
 • obsługa tachografów cyfrowych i analogowych
 • zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem według norm niemieckich
 • przewóz ładunków: rozmieszczenie ładunku, dopuszczalne naciski osi, masy pojazdów i ich wymiary) –procedura ważenia w Polsce oraz innych krajach UE

Pomagamy przewoźnikom z całej Polski na terenie całej Europy!